Back
User Avatar

Sandra Šmaliņa

Sandra Šmaliņa – sistēmas Subconcsious Archetypes Recovery™ autore, kas piedāvā  zemapziņas programmu korekciju ar arhetipu palīdzību, kā arī “Recall Healing” un “Biodecoding” sertificēta speciāliste un praktizētāja.  Abas šīs atveseļošanās sistēmas kā pamatu izmantos New German medicine  Dr. Hammer izstrādātos  5 bioloģiskos dabas likumus un ilglaicīgus pētījumus par izjusto emociju saistību ar smadzeņu apgabaliem un orgāniem.  Sertificēta Rekonektīvās dziedniecības "Reconective healing"speciāliste. Sandra jau vairāk nekā 15 gadus nodarbojas ar pašizaugsmes un pašattīstības tehnikām, ir beigusi KRI Kundalini skolotāju apmācību kā jogas pasniedzeja, vada Sirds un prāta koherences  nodarbības (Heartmath Institute programma), kā arī nodarbību ciklus: Ārpus apziņas robežām, Maģiskā iztēle, Zemapziņas pārprogrammēšana mērķu sasniegšanai, Paštēls un tā pārrakstīšana.

24 Courses
1888 Students